Ağrı Dağı

Ağrı Dağı

Ağrı Dağı: Türkiye’ nin en yüksek dağı olan bu dağ 5137 metre yüksekliği olan sönmüş bir volkandır. Doğu Anadolu Volkan dizisi üzerinde yükselen dağ Türk, İran ve Ermenistan sınır kavşağında yer almaktadır. Kuzeyinde Iğdır Ovası 840 metre, Güneyde Doğubayazıt ovası 1640 metre, Güney Doğusunda ise, sönmüş bir volkan olan Küçük Ağrı dağı yer almaktadır. Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı dağları arasında ise Serdar Bulağı Platosu yer alır. Sönmüş olan bu iki volkan dağlarını birbirine bağlayan plato 2600 metre yüksekliktedir. Büyük ve küçük Ağrı dağları muhteşem bir görünüşe sahiptir. 1188 metre kare alan üzerinde kurulan tepesinde 160 metre düzlüğü bulunan ve tepesi 400 metre yüksekliğinde yaz kış buzlar ile kaplıdır. Urartular ın İbrani dilinde ve batı dillerinde Ağrı Dağının diğer bir adı Ararat olarak geçmektedir. Doğu Anadolu yüksek platolar bölgesi, dikey hareketliliğe bağlı olarak bölgesel ölçekte kırılmış ve kıvrılma olaylarına sahne olmuştur. Küçük ve Büyük Ağrı dağları beş ana volkanizma safhası göstermişlerdir. İlk aşamada piroklastik ürünler püskürterek faaliyete geçer. İkinci aşamada andezit, üçüncü aşamada bozait lav ve tüfler çıkartmaya başlamıştır. Dağın kuzeyinde Ahura heyelan vadisindeki volkanik katmanlar bu safhaları yansıtmaktadır. Dördüncü aşamada ise merkez sel püskürmeler sonucu andezit lavları çıkaran Büyük Ağrı dağı bu gün ki ana görünümüne ulaşmıştır. Bölgede zaman zaman volkanik veya teknik kökenli deprem olayları ile karşılaşılmaktadır. Büyük Ağrı Dağının doruk bölgesi kalın örtü buzulu ile kaplı bulunmaktadır. Sonuç olarak gerek Büyük Ağrı Dağı gerek ise Küçük Ağrı Dağı volkanik faaliyetleri tamamlamış birer sönmüş volkan dağı dırlar. Büyük Ağrı Dağında buzul oluşumu ve buzul morfolojisi açısından Türkiye’ nin en önemli ve çok ilgi çeken bölgesidir. Ağrı dağının üzeri, kalın bir buzul örtüsü ile kaplıdır. Yüzlerce metre kalınlığa ulaşan bu kraterin üzerinde yataklaşmış olarak bulunan örtü buzulu Ağrı Dağının orta ve batı dorukları arasında yer alan boyunlardan güney, güney batı ve kuzey batı yönlerine aşağılara doğru sarkan doruk düzlüğünden sonra, eğime uyarak aşağılara sarkan bu buzullar vadi buzulluğu özelliği kazanmışlardır. Kuzey batı yönünde 3500 metreye kadar sarkmaktadır. Dağın kuzey batı yamacında yaklaşık 3600 metre yükseklikte bir göl bulunmaktadır. Bu gölün bir yan baca krater gölümü, yoksa bir sirk gölümü olduğu henüz bir netlik kazanmamıştır. Ağrı dağı bir volkan dağı olmakla, buzulların çok zengin olmasına rağmen Büyük Ağrı Dağı üzerinde gerek buzul göllerine, gerek volkanik kökenli göllere rastlanamamıştır. Fakat, Ağrı Dağının kuzeybatı yüzünde 3600 metre yükseklikte görülen bir küp gölüdür.

Ağrı Dağı: Anadolu yarım adası ve Avrupa’ nın en yüksek doruğu olan Büyük Ağrı dağı dünya dağcılarının ilgisini çeker. Ağrı dağına tırmanış için en uygun zaman Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Kış tırmanışı için şubat ayıdır. Güney yamaçtan tırmanış Doğubayazıt top çatan köyü mevkisinden, Doğu yüzünden tırmanış Iğdır-Aralık ilçesi Büyük Ağrı dağı ile Küçük Ağrı dağı arasından Serdar bulak yaylasından dağa çıkılır. Batı yüzünden tırmanış ise örtülü köyü küp gölünden olmaktadır. Büyük Ağrı Dağına ilk çıkış 1829 yılı Eylül ayında Alman Profesör. J. Von parrot tarafından yapılmıştır. Ağrı dağına ilk kış çıkışı, 21 Şubat 1070 yılında Doktor Bozkurt Ergör tarafından gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Türk dağcıları hemen hemen her yıl dağın zirvesine çıkmayı başarmışlardır. Bir inanışa göre Eski Ahit' te yer alan Tekvin babında Nuh'un gemisi nin karaya oturduğu dağ bu dağdır. Fakat Kuran'ı Kerim'de Nuh un gemisinin Cudi'ye oturduğu bahsi geçmektedir. 1950' li yıllarda havadan çekilen fotoğraflardaki gemiye benzeyen şekiller Nuh'un gemisinin bulunduğu yönünde yorumlansa da ancak daha sonraları bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin en büyük dağı olma özelliği bulunan Ağrı Dağı jeolojik konumu ve Büyük Tufan ın ardından Nuh'un gemisi ne ev sahipliği yapması dolayısı ile efsanevi özelliği olan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı geçen Ağrı Dağının farklı dillerde birçok ismi bulunmaktadır. Başlıcaları ise Ararat Kuh - i Nuh Cebel ül Haris tir.
Son Güncelleme : 11.04.2021 11:45:05
Ağrı Dağı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ağrı Dağı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ağrı Dağı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Toros Dağları
Toros Dağları
Toros dağları, Ülkemizin Akdeniz kıyılarına paralel şeklinde, Rodos Adasından Suriye sınırına kadar yaklaşık 2 bin kilometrelik bir dağ zincirinden oluşmuştur. Bu zincirin en yüksek noktası olarak 4 bin metrelik Demirkazık zirvesidir. Torosların bu b...
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu DağlarıAlp sıra dağlarının, ülkemizdeki kuzey kanadını oluşturan bu dağlar, iki sıra halinde Karadeniz Bölgesinde denize paralel şekilde uzanmaktadır. Kıyıya yakın olan kısmında bulunan dağlar; Küre, Canik, Gümüşhane, Giresun, Kalkanlı...
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları, Türkiye'nin kuzeyini kıyıya paralel, birkaç sıra biçiminde çevreleyen sıra dağlardır. Dağ oluşumu sonucunda oluşan bu dönemeçli dağları garptan şarka doğru şu şekilde sıralanır: Ilgaz, Küre, Köroğlu, Canik, Köse, Giresun, Mescit, Y...
Hira Dağı
Hira Dağı
Hira Dağı, Sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'e ilk vahinin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır hira dağı. Mekke şehrinin kuzeydoğusunda bulunan hira dağı Kabe'ye 5 km. Uzaklıktadır. Nur dağı diyede adlandırılan bu dağda insanlara doğru yolu göstermek ...
Kandil Dağı
Kandil Dağı
Kandil Dağı: Kandil Dağı; Kandil Dağı, Türkiye sınırları içerisinde yer alan bir bölge değildir. İran ve Irak toprak sınırında yer alan ve yaklaşık yüksekliği 1.500 km uzunluğundaki Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturan sıra dağlardır. Dağın en ...
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları; Ülkemizde bulunan kırıklı dağlardan bir tanesidir. Türkiye dağlık bir ülkedir ve Ülkemizde farklı oluşum şekillerine sahip pek çok dağ bulunmaktadır. Bu dağlardan bir kısmı kıvrıklı oluşum şeklinde oluşmuş iken bir kısmı da kırılarak...
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları, İç Batı Karadeniz deki sıradağlara verilen isimdir. İç anadolu bölgesini Karadenize bağlayan dağlardır. Doğuda Osmancık civarlarındaki Kızılırmaktan, batıda Bilecik dolaylarındaki Sakarya Vadisine kadar uzandığı görülmektedir. Kuzeyi...
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları, Türkiye'de Marmara Bölgesinde, Ege Bölgesinde, Akdeniz Bölgesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Karadeniz Bölgesinde ve son olarak İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadırlar. Kıvrım Dağlarının oluşumu okyanus dibinde biri...
Sultan Dağları
Sultan Dağları
Sultan Dağları, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan Konya ve Isparta'nın il sınırını oluşturan  ve Afyon'a kadar Batı Torosların uzantısı olan yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olan genç sıralı dağlardır. Sultan Dağının etekleri alüvyonlarla...
Zigana Dağı
Zigana Dağı
Zigana Dağları, Doğu Karadeniz dağlarının, Trabzon'un güneyinden Çoruh Vadisi'ne kadar olan kısmıdır. Trabzon'un Güneyindeki Çakır Dağından başlar, Harşit Çayı'nın doğusunda yer alan Karaburun'daki tepelerde sona ermektedir. Zigana Dağlarına adını ve...
Melendiz Dağı
Melendiz Dağı
Melendiz dağı; Niğde'de bulunmaktadır. Niğde'nin kuzeybatısında Niğde ile Bor arasında yer almakta olan volkanik bir dağdır. Batıda, taze taze volkan konisi biçimindeki Hasandağı ile birleşmektedir. Melendiz dağı ve Hasandağı aynı yanardağ silsilesin...
Alp Dağları
Alp Dağları
Alp Dağları, Dünya üzerinde bulunan en uzun sıradağlar olan bu dağlar 207.000 km kare bir alanı kaplamaktadır. Ekvartordan ve kutuplardan neredeyse aynı uzaklığa sahip olan bu dağlar Orta Avrupa da yer almaktadır. Özellikle İsviçre, İtalya ve Fransa'...

 

Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Menteşe Dağları
Köroğlu Dağları
Kıvrım Dağları
Sultan Dağları
Zigana Dağı
Melendiz Dağı
Alp Dağları
Dağ Çayı
Olimpos Dağı
Amanos Dağları
Yunt Dağı
Kilimanjaro Dağı
Tendürek Dağı
Küre Dağları
Tur Dağı
Madra Dağı
Spil Dağı
Dağ Kekiği
Ural Dağları
Elbruz Dağı
Antalya Dağları
Ege Bölgesi Dağları
Canik Dağları
Karpat Dağları
Akdeniz Bölgesinin Dağları
Popüler İçerik
Dağ Çayı
Dağ Çayı
Dağ çayı, aslında birçok kişinin duymuş olduğu, fakat hayatında hiç kullanmadığı bir bitki çayıdır. İnsanlara sağladığı birçok faydası ile çok eski za...
Olimpos Dağı
Olimpos Dağı
Olimpus Dağı,Yunanistan'ın kuzeyinde Tesalya ve Orta Makedonya idari bölgeleri arasında kalan efsanevi dağ oluşumudur, yüksekliği 2917 m. olan dağ Oly...
Amanos Dağları
Amanos Dağları
Amanos Dağları; Türkiye de Akdeniz bölgesinde bulunan Adana bölümünde, Kahramanmaraş ve Antakya çukurluğu ile İskenderun Körfezi Çukurova arasında uza...
Yunt Dağı
Yunt Dağı
Yunt Dağı; İzmir ve Manisa illeri sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyinde Bakır çay ırmağı ve ovası yer alır. Doğuda Gediz ırmağının suladığı Manisa ...
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı, genelde sadece kilimanjero olarak adlandırılmaktadır. Deniz seviyesinden 5895 metre yüksekte olup, Afrika nın ünlü bir dağıdır. Kili...
Tendürek Dağı
Tendürek Dağı
Tendürek dağı, ülkemizdeki aktif olan tek volkanik dağdır. Ağrı dağının güneyinde bulunur. Yüksekliği 3584 metredir. Dağın tepesindeki ortalama 500 me...
Küre Dağları
Küre Dağları
Küre dağları dünyanın ve Türkiye' nin görülmesi gereken en güzel yerlerinden biridir. Karadeniz de Bartın ve Kastamonu il sınırları içerisinde yer alı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022