Yunt Dağı

Yunt Dağı

Yunt Dağı; İzmir ve Manisa illeri sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyinde Bakır çay ırmağı ve ovası yer alır. Doğuda Gediz ırmağının suladığı Manisa ovasına uzanır. Darkot ve Tuncel’in de ifade ettiği gibi Yunt dağı genelleştirilmiş ismini taşıyan kütle, KD-GB eksenli oval şeklinde bir kütle olup kenarlarından vadiler ve sel yatakları ile yarılmış, üstünde yuvarlak tepeler taşıyan bir plato görünüşündedir. Yunt kütlesinin üstünde akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, üstünde yer yer geniş düzlüklerin ve volkan topoğrafyasına ait olan biçimlerin yer aldığı geniş bir volkanik plato yer almaktadır. Bu volkanik platoyu hafif engebeli olan bir topoğrafya özelliği sergileyen tepelik olan bölgeler çevrelemektedir. Plato sahasının doğusunda belirgin yükselti meydana getiren Yunt dağının zirvesinde yükseltileri 1000 metre civarında yer alan küçük tepeler yer almaktadır.

En yüksek yeri gri renkli andezitlerin yayıldığı hafif dalgalı olan düzlüktür. Yunt dağı, Ala tepe ve Kılıç dağı tepenin doğusunda yer alan dik yamaçlar Çukur çeşme derenin kollarınca yarılmıştır. Yamaçların yapısını gri açık yeşil renkli dasitik lavlar ve laharlar meydana getirmektedir. Bu sahanın doğusunda alçalan plato bölgesinin yükseltisi 250 ve 300 metre arasında farklılaşmaktadır. Yunt dağının kuzeydoğusunda bulunan dağlık saha, yüksekliği ve engebeli görüntüsüyle dikkati çeker. Yunt dağının güneybatısında volkanik bir şeklide meydana gelmesiyle Dumanlı dağ bulunur. Yunt kütlesini kuzeydoğusundan sınırlandıran dağlık bölge, horst graben sistemlerinin bir arada gözüktüğü oldukça arızalı olan bir topoğrafyaya sahiptir.

Yunt kütlesini kuzeydoğusundan sınırlandıran dağlık sahanın en önemli yükseltilerini Köse dağ (984 metre), Soma sivrisi tepe (1109 metre),Göz tepe ( 758 metre), Sarıkaya tepe (951 metre), Köse kaya tepe (1088 metre), Koca kaya tepe (1073 metre), Mağara tepe (890 metre), Yellice tepe ( 812 metre), Çamlıca tepe (1201 metre), Asar tepe (946 metre) ve Ada tepe (694 metre)'dir. Dağlık sahanın temelini metamorfizmaya uğramış kumtaşı, çamurtaşı ve kireç taşları, dolomitik ve kristalize kireç taşları, bitümlü kireç taşları ve kalker mercekleri bulunduran grovaklı killi şistler meydana getirir.

Yunt dağı ve bölgesinde kuzeydoğu ve güneybatı yönünde uzanan yüksek rölyef ve bu yüksek rölyefi saran çöküntü bölgeleri ana çizgileri ile birbirlerinden ayrılan jeomorfolojik ünitelerdir. Volkanik bir oluşum olan Yunt kütlesi kabaca yüksek rölyefin ortasında eyr almaktadır. Yunt dağı ve bölgesinde temel araziyi Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı litolojik birimler meydana getirmektedir. Bu temel arazi üstüne Neojen ve Kuvaterner’e ait olan örtü formasyonları diskordant şeklinde gelmiştir. Sahada Miyosen volkanitleri geniş yer kaplamaktadır. Yunt dağı ve bölgesinde jeolojik yapı Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner’e ait olan formasyonlardan meydana gelmektedir. Sahanın değişik yerlerinde arazi yapısını meydana getiren bu formasyonlar değişik litolojik,stratigrafik, metamorfik ve tektonik özellikler bulundurmaktadırlar. Yunt dağı ve bölgesinde Kretase arazisi kireç taşı, grovak, marn, çört, şeyl, tüf, aglomera, konglomera ve kum taşı ardalanmasından meydana gelen formasyonlardan oluşmaktadır.

Bunlar Avgediği formasyonu, Eydemir çay formasyonu ve Kretase kireç taşlarıdır. Yunt dağı ve bölgesinde Tersiyer formasyonlarını Oligosen ve Miyosen volkanitleri ile flüviyal ve limnik kökenli tortul kayaçların ardalanmasından meydana gelen Miyosen formasyonları teşkil etmektedir. Yunt dağı ve etrafında volkanizma orta Miyosen’de başlamış alt orta Pliyosen’e kadar sürmüştür. Yunt dağı ve etrafında bulunan en genç olan litolojik birimler Pliyosen çakıl taşı ile Kuvaterner yaşlı yamaç molozları ve alüvyonlar dır. Yunt dağı ve etrafında jeotermal enerji sahaları içerisinde Aliağa yöresi oldukça dikkat çekicidir. Yunt dağı ve etrafında temeli meydana getiren formasyonlar, Miyosen zamanına kadar uzun bir aşınım dönemi geçirmiştir.

Son Güncelleme : 16.04.2021 22:42:47
Yunt Dağı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yunt Dağı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yunt Dağı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Toros Dağları
Toros Dağları
Toros dağları, Ülkemizin Akdeniz kıyılarına paralel şeklinde, Rodos Adasından Suriye sınırına kadar yaklaşık 2 bin kilometrelik bir dağ zincirinden oluşmuştur. Bu zincirin en yüksek noktası olarak 4 bin metrelik Demirkazık zirvesidir. Torosların bu b...
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu DağlarıAlp sıra dağlarının, ülkemizdeki kuzey kanadını oluşturan bu dağlar, iki sıra halinde Karadeniz Bölgesinde denize paralel şekilde uzanmaktadır. Kıyıya yakın olan kısmında bulunan dağlar; Küre, Canik, Gümüşhane, Giresun, Kalkanlı...
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları, Türkiye'nin kuzeyini kıyıya paralel, birkaç sıra biçiminde çevreleyen sıra dağlardır. Dağ oluşumu sonucunda oluşan bu dönemeçli dağları garptan şarka doğru şu şekilde sıralanır: Ilgaz, Küre, Köroğlu, Canik, Köse, Giresun, Mescit, Y...
Hira Dağı
Hira Dağı
Hira Dağı, Sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'e ilk vahinin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır hira dağı. Mekke şehrinin kuzeydoğusunda bulunan hira dağı Kabe'ye 5 km. Uzaklıktadır. Nur dağı diyede adlandırılan bu dağda insanlara doğru yolu göstermek ...
Kandil Dağı
Kandil Dağı
Kandil Dağı: Kandil Dağı; Kandil Dağı, Türkiye sınırları içerisinde yer alan bir bölge değildir. İran ve Irak toprak sınırında yer alan ve yaklaşık yüksekliği 1.500 km uzunluğundaki Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturan sıra dağlardır. Dağın en ...
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları; Ülkemizde bulunan kırıklı dağlardan bir tanesidir. Türkiye dağlık bir ülkedir ve Ülkemizde farklı oluşum şekillerine sahip pek çok dağ bulunmaktadır. Bu dağlardan bir kısmı kıvrıklı oluşum şeklinde oluşmuş iken bir kısmı da kırılarak...
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları, İç Batı Karadeniz deki sıradağlara verilen isimdir. İç anadolu bölgesini Karadenize bağlayan dağlardır. Doğuda Osmancık civarlarındaki Kızılırmaktan, batıda Bilecik dolaylarındaki Sakarya Vadisine kadar uzandığı görülmektedir. Kuzeyi...
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları, Türkiye'de Marmara Bölgesinde, Ege Bölgesinde, Akdeniz Bölgesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Karadeniz Bölgesinde ve son olarak İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadırlar. Kıvrım Dağlarının oluşumu okyanus dibinde biri...
Sultan Dağları
Sultan Dağları
Sultan Dağları, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan Konya ve Isparta'nın il sınırını oluşturan  ve Afyon'a kadar Batı Torosların uzantısı olan yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olan genç sıralı dağlardır. Sultan Dağının etekleri alüvyonlarla...
Zigana Dağı
Zigana Dağı
Zigana Dağları, Doğu Karadeniz dağlarının, Trabzon'un güneyinden Çoruh Vadisi'ne kadar olan kısmıdır. Trabzon'un Güneyindeki Çakır Dağından başlar, Harşit Çayı'nın doğusunda yer alan Karaburun'daki tepelerde sona ermektedir. Zigana Dağlarına adını ve...
Melendiz Dağı
Melendiz Dağı
Melendiz dağı; Niğde'de bulunmaktadır. Niğde'nin kuzeybatısında Niğde ile Bor arasında yer almakta olan volkanik bir dağdır. Batıda, taze taze volkan konisi biçimindeki Hasandağı ile birleşmektedir. Melendiz dağı ve Hasandağı aynı yanardağ silsilesin...
Alp Dağları
Alp Dağları
Alp Dağları, Dünya üzerinde bulunan en uzun sıradağlar olan bu dağlar 207.000 km kare bir alanı kaplamaktadır. Ekvartordan ve kutuplardan neredeyse aynı uzaklığa sahip olan bu dağlar Orta Avrupa da yer almaktadır. Özellikle İsviçre, İtalya ve Fransa'...

 

Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Menteşe Dağları
Köroğlu Dağları
Kıvrım Dağları
Sultan Dağları
Zigana Dağı
Melendiz Dağı
Alp Dağları
Dağ Çayı
Olimpos Dağı
Amanos Dağları
Yunt Dağı
Kilimanjaro Dağı
Tendürek Dağı
Küre Dağları
Tur Dağı
Madra Dağı
Spil Dağı
Dağ Kekiği
Ural Dağları
Elbruz Dağı
Antalya Dağları
Ege Bölgesi Dağları
Canik Dağları
Karpat Dağları
Akdeniz Bölgesinin Dağları
Popüler İçerik
Dağ Çayı
Dağ Çayı
Dağ çayı, aslında birçok kişinin duymuş olduğu, fakat hayatında hiç kullanmadığı bir bitki çayıdır. İnsanlara sağladığı birçok faydası ile çok eski za...
Olimpos Dağı
Olimpos Dağı
Olimpus Dağı,Yunanistan'ın kuzeyinde Tesalya ve Orta Makedonya idari bölgeleri arasında kalan efsanevi dağ oluşumudur, yüksekliği 2917 m. olan dağ Oly...
Amanos Dağları
Amanos Dağları
Amanos Dağları; Türkiye de Akdeniz bölgesinde bulunan Adana bölümünde, Kahramanmaraş ve Antakya çukurluğu ile İskenderun Körfezi Çukurova arasında uza...
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı, genelde sadece kilimanjero olarak adlandırılmaktadır. Deniz seviyesinden 5895 metre yüksekte olup, Afrika nın ünlü bir dağıdır. Kili...
Tendürek Dağı
Tendürek Dağı
Tendürek dağı, ülkemizdeki aktif olan tek volkanik dağdır. Ağrı dağının güneyinde bulunur. Yüksekliği 3584 metredir. Dağın tepesindeki ortalama 500 me...
Küre Dağları
Küre Dağları
Küre dağları dünyanın ve Türkiye' nin görülmesi gereken en güzel yerlerinden biridir. Karadeniz de Bartın ve Kastamonu il sınırları içerisinde yer alı...
Tur Dağı
Tur Dağı
Tur Dağı ; Tur, Mısır'ın Sina bölgesinde bulunan, Süveyş kanalının başlangıcına yakın olan bir kesimde olan şehirdir. Rakımı 395 m olup, nüfusu ise ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022